Tin tức > Kinh tế - Tài chính

img
 • 03/01/2018
 • 0 Views

Nhiệm vụ công tác thuế 2018: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính đảm bảo thu đúng thu đủ vào ngân sách

Năm 2017, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn khó khăn thách thức tác động trực tiếp tới kết quả thu ngân sách. Chính vì vậy, càng đến cuối năm, công việc của ngành thuế càng tấp nập và hối hả, bởi hơn 4 vạn CBCC đang dồn sức lực, trí tuệ để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị.

Xem tiếp

img
 • 22/07/2020
 • 0 Views

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2017 và năm 2017

Trong tháng 12 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1,0% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8% so với tháng trước.

Xem tiếp

img
 • 07/10/2017
 • 0 Views

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017

Trong tháng 9 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.

Xem tiếp

img
 • 20/03/2017
 • 0 Views

Nhìn lại thành tựu phát triển doanh nghiệp năm 2016 và triển vọng năm 2017

Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt kỷ lục là 110.100 doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015.Sự khởi sắc này là một trong những dẫn chứng thực tế nhất cho thấy hiệu quả và tác động tích cực của công cuộc cải cách môi trường kinh doanh nói chung

Xem tiếp

img
 • 20/03/2017
 • 0 Views

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2017

Trong tháng 01 năm 2017, cả nước có thêm 8.990 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 90.283 tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ (So sánh 2016/2015: doanh nghiệp tăng 21,2%; vốn tăng 87,01%).

Xem tiếp

img
 • 30/07/2016
 • 0 Views

Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tạm ngừng và giải thể tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 là 14.902 doanh nghiệp, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Xem tiếp