Thông tin chung

UNT UBND XÃ BẢN GIANG


UNT UBND XÃ BẢN GIANG có mã số thuế 6200023809-001 được cấp vào ngày 10/10/2012, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với UNT UBND XÃ BẢN GIANG hoặc Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 10/10/2012

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức UNT UBND XÃ BẢN GIANG Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 6200023809-001 Ngày cấp 10/10/2012
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường Ngày bắt đầu hoạt động 01/09/2012
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Đơn vị trực thuộc
Cấp chương (757) Hộ gia đình, cá nhân Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
  1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Công ty cùng lĩnh vực 100

Change title to update and save instantly!

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TÔNG TIN CHỜ SỬ LÝ - CCT TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT TRƯỜNG THPT

Địa chỉ: xã Bình Lư, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT ĐÀI TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ: TT Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TAI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT PHÒNG NN&PTNT

Địa chỉ: TT Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

Địa chỉ: TT Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT PHÒNG TÀI CHÍNH KH

Địa chỉ: Khu trung tam, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Khu hành chính, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu