Thông tin chung

TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH


TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH có mã số thuế 1201431738 được cấp vào ngày 23/01/2013, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cái Bè

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH hoặc Chi cục Thuế Huyện Cái Bè để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 22/07/2015

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 1201431738 Ngày cấp 23/01/2013
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Cái Bè Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2013
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Lê Văn Em Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Nguyễn Thị Nguyệt Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Giáo dục trung học cơ sở Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (495) Giáo dục thường xuyên và hoạt động phục vụ cho giáo dục
  1. Giáo dục trung học cơ sở

Công ty cùng lĩnh vực 36

Change title to update and save instantly!

TRƯỜNG THCS HẬU THÀNH

Địa chỉ: ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS PHAN VĂN BA

Địa chỉ: ấp An Bình, xã An Cư, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS HÒA HƯNG

Địa chỉ: ấp Bình, xã Hòa Hưng, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS HẬU MỸ BẮC A

Địa chỉ: ấp Hậu phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANH

Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS HẬU MỸ BẮC B

Địa chỉ: ấp Hậu qưới, xã Hậu Mỹ Bắc B, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS MỸ LỢI A

Địa chỉ: ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, Xã Mỹ Lợi A, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS HÒA KHÁNH

Địa chỉ: ấp Hòa phúc, xã Hòa Khánh, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

TRƯỜNG THCS HẬU MỸ TRINH

Địa chỉ: ấp Mỹ tường B, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang