Thông tin chung

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUỶ


TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUỶ có mã số thuế 3100900539 được cấp vào ngày 25/04/2012, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thượng Thuỷ, Quảng Thuỷ, Xã Quảng Thủy, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUỶ hoặc Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 14/04/2022

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUỶ Tên giao dịch TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUỶ
Mã doanh nghiệp 3100900539 Ngày cấp 25/04/2012
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn Ngày bắt đầu hoạt động
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Thượng Thuỷ, Quảng Thuỷ, Xã Quảng Thủy, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Nguyễn Thị Hương Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Giáo dục mầm non Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (622) Phòng Giáo dục và Đào tạo Loại khoản (491) Giáo dục mầm non
  1. Giáo dục mầm non

Công ty cùng lĩnh vực 17

Change title to update and save instantly!

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TÂN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TÂN

Địa chỉ: Tân Hoá, Quảng Tân, Xã Quảng Tân, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THIÊN THẦN NHỎ

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦN NON HỒNG NHUNG

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG PHÚC

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG PHÚC

Địa chỉ: Diên Phúc, Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG PHONG

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG PHONG

Địa chỉ: Thôn 4, Quảng Phong, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỌ

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỌ

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi - Quảng Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIÊN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIÊN

Địa chỉ: Trường Thọ, Quảng Tiên, Xã Quảng Tiên, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TRUNG

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TRUNG

Địa chỉ: Trung Thôn, Quảng Trung, Xã Quảng Trung, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUẬN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUẬN

Địa chỉ: Xóm Đồng, Quảng Thuận, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG VĂN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG VĂN

Địa chỉ: La Hà Tây, Quảng Văn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình