Thông tin chung

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ HỒNG KHÊ


TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ HỒNG KHÊ có mã số thuế 0801190105-009 được cấp vào ngày 10/10/2016, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Hồng Khê, Xã Hồng Khê, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Công ty hiện tại NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ HỒNG KHÊ hoặc Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 15/12/2018

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ HỒNG KHÊ Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 0801190105-009 Ngày cấp 10/10/2016
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình Ngày bắt đầu hoạt động 01/10/2016
Trạng thái
NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST
Lý do đóng cửa Ngày đóng cửa 15/12/2018
Quyết định đóng cửa
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động của các tổ chức khác Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Khác Loại hình tổ chức Đơn vị trực thuộc
Cấp chương (599) Các đơn vị khác Loại khoản (369) Quan hệ tài chính khác
  1. Hoạt động của các tổ chức khác

Công ty cùng lĩnh vực 21

Change title to update and save instantly!

CÔNG AN H BÌNH GIANG

Địa chỉ: TT Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ BƯU ĐIỆN HUYỆN BÌNH GIANG

Địa chỉ: thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Xã Thái Dương, Xã Thái Dương, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ LONG XUYÊN

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ BÌNH MINH

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ THỊ TRẤN KẺ SẶT

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ TÂN VIỆT

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ THÁI HÒA

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ CỔ BÌ

Địa chỉ: Khu Thượng, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương