Thông tin chung

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH


TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH có mã số thuế 3100477105 được cấp vào ngày 02/04/2009, cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại TK3 - TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH hoặc Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 12/11/2011

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 3100477105 Ngày cấp 02/04/2009
Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Quảng Bình Ngày bắt đầu hoạt động
Trạng thái
NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở TK3 - TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Điện thoại 3872095 - Fax
Email Website
Người đại diện Điện thoại
Địa chỉ người đại diện
Giám đốc Lê Ngọc Lệ Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Dương Thị Mỹ Lợi Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (003) Toà án nhân dân tối cao Loại khoản (463) Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước
  1. Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công ty cùng lĩnh vực 35

Change title to update and save instantly!

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Lương ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

PHÒNG ĐỊA CHÍNH

Địa chỉ: Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

THANH TRA HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TK3 - TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TK3 - TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TK3 - TT Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình


Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bản đồ
Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!
Từ khóa:
3100477105 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp Lê Ngọc Lệ Dương Thị Mỹ Lợi Huyện Quảng Ninh Quảng Bình
Facebook: