Thông tin chung

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH NINH BÌNH


NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH NINH BÌNH có mã số thuế 0102744865-050 được cấp vào ngày 09/08/2022, cơ quan Thuế đang quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Số nhà 105+107+109, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 8, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH NINH BÌNH hoặc Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 09/08/2022

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH NINH BÌNH Tên giao dịch TPBANK NINH BINH
Mã doanh nghiệp 0102744865-050 Ngày cấp 09/08/2022
Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình Ngày bắt đầu hoạt động 09/08/2022
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Số nhà 105+107+109, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 8, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại 02437688998 Fax
Email Website
Người đại diện Lê Phúc Hòa Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Phố Khánh Bình, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động trung gian tiền tệ khác Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Loại hình kinh tế Cổ phần Loại hình tổ chức Đơn vị trực thuộc
Cấp chương (555) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
  1. Hoạt động quản lý quỹ
  2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  3. Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Công ty cùng lĩnh vực 86

Change title to update and save instantly!

SỞ THƯƠNG MẠI NINH BÌNH

Địa chỉ: 31 TRần Hưng Đạo, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Thành phố Ninh bình, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH

Địa chỉ: Km số 2 Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

BAN TÀI CHÍNH THỊ XÃ NINH BÌNH

Địa chỉ: UBND thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

PHÒNG CÔNG CHỨNG

Địa chỉ: Thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Địa chỉ: UBND thị xã Ninh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Phố 10, đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Địa chỉ: Phường Thanh bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 08, đường Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Phường Đông thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình