Thông tin chung

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÔ TRANH


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÔ TRANH có mã số thuế 2400925571 được cấp vào ngày 17/11/2021, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Tại nhà riêng ông Thi Văn Hùng, Thôn Ry, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÔ TRANH hoặc Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 19/11/2021

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÔ TRANH Tên giao dịch HTX DVMT VÔ TRANH
Mã doanh nghiệp 2400925571 Ngày cấp 17/11/2021
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam Ngày bắt đầu hoạt động 17/11/2021
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Tại nhà riêng ông Thi Văn Hùng, Thôn Ry, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Điện thoại 0979386221 Fax
Email Website
Người đại diện Thi Văn Hùng Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Thôn Ry, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Bắc Giang
Giám đốc Thi Văn Hùng Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Thu gom rác thải không độc hại Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tập thể
Loại hình kinh tế Hợp tác xã Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (756) Hợp tác xã Loại khoản (284) Hoạt động xử lý chất thải khí, khắc phục ô nhiễm không khí
  1. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  3. Thu gom rác thải không độc hại
  4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

Công ty cùng lĩnh vực 8

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ ĐÔNG PHÚ

Tên giao dịch: HTX DVMT XÃ ĐÔNG PHÚ

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ LỤC NAM

Địa chỉ: Làn 2, Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BÌNH SƠN

Tên giao dịch: HTX DVMT BÌNH SƠN

Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Vũ Ngọc Đại, Thôn Xóm Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XANH

Tên giao dịch: HTX MÔI TRƯỜNG XANH

Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Nguyễn Văn Lành, thôn An Phú, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG SÔNG LỤC

Địa chỉ: Khu xử lý rác thải tập trung, Tổ dân phố chàng 2, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÔ TRANH

Tên giao dịch: HTX DVMT VÔ TRANH

Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Thi Văn Hùng, Thôn Ry, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BẢO SƠN

Tên giao dịch: HTX DVMT BẢO SƠN

Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Tạ Văn Quê Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XÃ CHU ĐIỆN

Tên giao dịch: HTX DVMT XÃ CHU ĐIỆN

Địa chỉ: Hà Mỹ, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Bắc Giang