Thông tin chung

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN MÈO VẠC


HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN MÈO VẠC có mã số thuế 5100492410 được cấp vào ngày 01/08/2022, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN MÈO VẠC hoặc Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 01/08/2022

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN MÈO VẠC Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 5100492410 Ngày cấp 01/08/2022
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc Ngày bắt đầu hoạt động 31/10/2011
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang
Điện thoại 0947278279 - Fax
Email Website
Người đại diện Nguyễn Công Xuất Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Tổ 5, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (599) Các đơn vị khác Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính

Công ty cùng lĩnh vực 100

Change title to update and save instantly!

TRẠM THÚ Y MÈO VẠC

Địa chỉ: Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁNH DÂN SỰ HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Mèo vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

BỘ PHẬN THƯƠNG MẠI MÈO VẠC

Địa chỉ: Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP MÈO VẠC

Địa chỉ: Huyện Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

PHÒNG ĐỊA CHÍNH MÈO VẠC

Địa chỉ: Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN MÈO VẠC

Tên giao dịch: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Tổ 2, đường MInh Khai, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊNH HUYỆN MÈO VẠC

Tên giao dịch: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊNH HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HUYỆN MÈO VẠC

Tên giao dịch: ĐÀI TRUYỀN THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Đường 3/2, tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

PHÒNG Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC

Tên giao dịch: PHÒNG Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Đường Hạnh Phúc, tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN MÈO VẠC

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN MÈO VẠC

Địa chỉ: Đường Kim Đồng, tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang