Thông tin chung

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH-BA ĐỒN


CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH-BA ĐỒN có mã số thuế 3101081219 được cấp vào ngày 02/01/2020, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại 379 - Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH-BA ĐỒN hoặc Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 02/01/2020

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH-BA ĐỒN Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 3101081219 Ngày cấp 02/01/2020
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn Ngày bắt đầu hoạt động 05/08/2019
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở 379 - Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Đoàn Ngọc Anh Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Ba Đồn, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Loại hình kinh tế Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (799) Các đơn vị khác Loại khoản (345) Các biện pháp tài chính
  1. Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công ty cùng lĩnh vực 28

Change title to update and save instantly!

CHI CỤC THUẾ TX BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 - Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM / DIOXIN THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: 120 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TX BA ĐỒN

Địa chỉ: 290 Quang trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH-BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 - Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BA ĐỒN

Địa chỉ: 379 Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình


Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bản đồ
Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch-Ba Đồn

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!
Từ khóa:
3101081219 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp Đoàn Ngọc Anh Phường Ba Đồn Thị Xã Ba Đồn Quảng Bình
Facebook: