Thông tin chung

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG


BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG có mã số thuế 4900891204 được cấp vào ngày 28/11/2022, cơ quan Thuế đang quản lý: Chi cục Thuế khu vực I

Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Công ty hiện tại NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Chú ý
Thông tin này chỉ mang tính tham khảo hãy liên hệ trực tiếp với BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG hoặc Chi cục Thuế khu vực I để có được thông tin chính xác nhất.
Tham khảo thêm thông tin của công ty tại website Tổng cục Thuế

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo "V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp" trên website  https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

Cập nhật lần cuối: 28/11/2022

Thông tin đăng ký doanh nghiệp
Tên chính thức BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG Tên giao dịch
Mã doanh nghiệp 4900891204 Ngày cấp 28/11/2022
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực I Ngày bắt đầu hoạt động 01/01/2022
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Thông tin liên hệ
Địa chỉ trụ sở Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
Điện thoại Fax
Email Website
Người đại diện Nông Hoàng Hòa Điện thoại
Địa chỉ người đại diện Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
Giám đốc Điện thoại giám đốc
Địa chỉ giám đốc
Kế toán Điện thoại kế toán
Địa chỉ kế toán
Thông tin ngành nghề, lĩnh vực hoạt động
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu Lĩnh vực kinh tế Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)
Loại hình kinh tế Đơn vị vũ trang Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Cấp chương (799) Các đơn vị khác Loại khoản (462) Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội
  1. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Công ty cùng lĩnh vực 10

Change title to update and save instantly!

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 3 Đường 19/8 Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HỮU LŨNG

Tên giao dịch: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Đường 19/8, khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

VIÊN KIỂM SÁT NHÂN DAN HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THIỆN KỴ

Địa chỉ: xã Thiện Kỵ, Xã Thiện Tân, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

PHÒNG LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH, XÃ HỘI - DÂN TỘC

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn


Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bản đồ
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HỮU LŨNG

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!
Từ khóa:
4900891204 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu Nông Hoàng Hòa Thị trấn Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn
Facebook: