Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT

Địa chỉ: Bản nhóm III, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SÂM ĐEN THẤT DIỆP LAI CHÂU

Tên giao dịch: HTX SĐTDLC

Địa chỉ: Bản Nhóm 2, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Bản Sì Choang, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Vàng Ma chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NAM VIỆT

Tên giao dịch: NAM VIET ENERGY.,JSC

Địa chỉ: Bản nhóm III, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT MN VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT TH VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT THCS VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT UBND XÃ VÀNG MA CHẢI

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

ĐÈO VĂN SỸ

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TĂNG BÁ DUNG

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TÀO VĂN HẠ

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu