Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP TD

Tên giao dịch: TDAT JSC

Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM SO 1

Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐÔNG PHONG

Tên giao dịch: HTX ĐÔNG PHONG

Địa chỉ: Bản Đông Phong, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM SO 1

Tên giao dịch: NAM SO 1 HYDROELECTRIC JOINT STOCK COPANY

Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC THÈN SIN

Địa chỉ: , Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM LAI CHÂU

Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON THÈN SIN

Địa chỉ: , Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ THÈN SIN

Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS THÈN SIN

Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT UBND XÃ THÈN SIN

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT VỪ A VÀNG

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT DƯƠNG VĂN TOÀN

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT DƯƠNG VĂN TOÀN

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT LƯU MẠNH CƯỜNG

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT ĐẶNG THỊ CẬY

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT VŨ NGỌC ANH

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT NGUYỄN VĂN NAM

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyệnTam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

Địa chỉ: xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG KÝ HOA

Địa chỉ: , Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THÈN SIN

Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THÈN SIN

Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu