Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÚC MY

Tên giao dịch: TRUC MY TCL

Địa chỉ: Thôn Xuân Hưng (tại nhà ông Phạm Văn Đại), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VINACOLL

Tên giao dịch: VINACOLL

Địa chỉ: Đội 5, thôn Tân Hưng (tại nhà ông Phạm Viết Trọng), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRÍ THÀNH

Tên giao dịch: TRI THANH INTRA CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Minh Hưng (tại nhà ông Nguyễn Văn Đô), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOME EGG

Tên giao dịch: HOME EGG COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Thịnh Hưng (tại nhà ông Phạm Huy Tuyền), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG THANH

Tên giao dịch: PHUONG THANH AGRICULTURE DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Huy Thướng, thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH & DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHIÊU VIÊN

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Xuân Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY HẢI SẢN NAM VIỆT

Địa chỉ: Đội 4, thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON TÂY HƯNG

Địa chỉ: Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH TÂY HƯNG

Tên giao dịch: TAY HUNG CLEAN WATER CO.,LTD

Địa chỉ: Lô 6, thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TĂNG NGỌC ÁNH

Tên giao dịch: TANG NGOC ANH CO., LTD

Địa chỉ: Thôn Hợp Hưng (nhà ông Đoàn Văn Tăng), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯỢT DŨNG TIẾN

Tên giao dịch: VUOT DUNG TIEN CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Tân Hưng (tại nhà ông Vũ Văn Vượt), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU YẾN

Tên giao dịch: DU YEN TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Xóm 4 (tại nhà ông Nguyễn Văn Du), Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯƠNG KHA

Địa chỉ: Xóm 7 Thôn Xuân hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY HƯNG

Địa chỉ: Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng