Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ NÔNG - CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH TA GIA

Tên giao dịch: HTX N-CN VÀ TM-DL TA GIA

Địa chỉ: Bản Gia, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TA GIA

Địa chỉ: bản Củng, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THANH THÙY

Địa chỉ: Bản Khem, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN TA GIA

Địa chỉ: Bản gia - Ta Gia - Than Uyên - Lai Châu, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Bản Nam - xã Ta Gia - huyện Than Uyên, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TA GIA

Địa chỉ: Bản Củng, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ TA GIA

Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TA GIA

Địa chỉ: Bản Củng, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TA GIA

Địa chỉ: Bản Củng, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ TA GIA

Địa chỉ: xã Ta Gia, Xã Tà Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu

UBND XÃ TA GIA

Tên giao dịch: UBND XÃ TA GIA

Địa chỉ: Bản Gia, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên, Lai Châu