Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Change title to update and save instantly!

CHI NHÁNH THỦY NÔNG RÀO NAN

Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÊ TÔNG TƯƠI THƯƠNG PHẨM QUẢNG SƠN

Địa chỉ: Thôn Linh Cận Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NẤM VÀ PHÁT TRIỄN NÔNG NGHIỆP SẠCH HÀ SƠN

Tên giao dịch: HTX SX NẤM &PTH0 SẠCH HÀ SƠN

Địa chỉ: thôn Hà Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ĐÔNG ANH

Tên giao dịch: VIET DONG ANH CO., LTD

Địa chỉ: Đội 2, thôn Thọ Hạ, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP SƠN PHÁT

Địa chỉ: Minh Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAM PHÁT

Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BA ĐỒN-XÃ QUẢNG SƠN

Địa chỉ: Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NAM GIANH

Địa chỉ: Đội 1 Thôn Linh Cận Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG NHẬT CƯỜNG CME

Địa chỉ: Thôn Thọ Hạ, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIỆN NHÂN

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

UNT-XÃ QUẢNG SƠN

Địa chỉ: xã Quảng sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH LINH ĐỨC TÀI

Tên giao dịch: NPB

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG SƠN

Địa chỉ: Thọ Hạ, Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG SƠN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG SƠN

Địa chỉ: Thọ Hạ, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

UBND XÃ QUẢNG SƠN

Địa chỉ: xã Quảng sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình