Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MUỐI THẢO NHÂN

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH MUỐI PHƯƠNG HẢI

Tên giao dịch: HTX SX - KD MUỐI PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THANH TRÍ

Tên giao dịch: HTX THANH TRÍ

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG LONG TÂM

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG THIÊN NT

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LAM NINH THUẬN

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN NINH HẢI - XÃ PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NINH HẢI - XÃ PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MUỐI MƯỜI SƠN

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH LAM MỸ

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

LƯỢNG ĐÌNH HÓA

Địa chỉ: UNT Xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRẦN ĐĂNG HÙNG

Địa chỉ: UNT Xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

UNT XÃ PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP PHƯƠNG TIẾN

Tên giao dịch: HTX DVNN VÀ KDTH PHƯƠNG TIẾN

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

LƯU VĂN PHỤ

Địa chỉ: UNT Xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

HUỲNH VĂN NHẪN

Địa chỉ: UNT Xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CỰU 3

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CỰU 3

Địa chỉ: Phương Cựu 3, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯƠNG HẢI

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯƠNG HẢI

Địa chỉ: Thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CỰU

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG CỰU

Địa chỉ: Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

Địa chỉ: Phương Cựu, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận