Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Change title to update and save instantly!

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN NINH PHƯỚC - XÃ PHƯỚC THUẬN

Địa chỉ: Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM NINH THUẬN

Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NINH PHƯỚC - XÃ PHƯỚC THUẬN

Địa chỉ: Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NIKATY

Tên giao dịch: CTY TNHH ĐT TM NIKATY

Địa chỉ: Cụm 9, thôn Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH VIÊN MÃN NEO

Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG LAO TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phước Lợi, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TIỂU DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU VÒNG 9 PHÒNG, CHỐNG LAO TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phước Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬA MIỀN TRUNG

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TM & SX CỬA MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP PHƯỚC THUẬN

Địa chỉ: Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGỌC NINH THUẬN

Tên giao dịch: KHANH NGOC NINH THUAN CO., LTD

Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XD - TM C.I.ARCH

Tên giao dịch: C.I.ARCH

Địa chỉ: Thôn Phước Lợi, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG HÙNG CƯỜNG

Tên giao dịch: LONG HUNG CUONG CO.,LTD

Địa chỉ: Số 79 Lê Duẩn (QL1A) - Phước Lợi, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG HC NINH THUẬN

Tên giao dịch: HC NINH THUAN CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn Phước Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI THUẬN HÒA PHÁT NINH THUẬN

Tên giao dịch: CTY TNHH ĐT&TM THUẬN HÒA PHÁT NINH THUẬN

Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN LONG NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Phước Lợi, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX-TM-DV KỲ CÔNG

Địa chỉ: Phước Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG TRỌNG VIỆT

Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC KHÁNH

Địa chỉ: Phước Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

LÊ VĂN THANH

Địa chỉ: xã Phước Thuận, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH VANG PHAN RANG

Tên giao dịch: PHARAWINE CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn Phước Khánh, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận