Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Xóm Mom, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ TIẾN PHÚ

Địa chỉ: Xóm Phú Châu, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC - PHÚ MINH

Tên giao dịch: ĐẶNG VĂN KHANH

Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ PHÚ MINH

Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SAN NAM HÒA BÌNH

Địa chỉ: , Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TST HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Bu Chằm, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAN NAM HÒA BÌNH - NHÀ MÁY THỰC PHẨM SANNAMFOOD HÒA BÌNH

Địa chỉ: (Trong trụ sở Công ty cổ phần đầu tư San Nam Hoà Bình), Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ MINH

Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SIBENCON

Tên giao dịch: SIBENCON

Địa chỉ: Xã Phú Minh, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAN NAM HÒA BÌNH

Tên giao dịch: SANNAM PARK

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình