Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ VIỆT CƯỜNG

Tên giao dịch: HTX VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: Bản Mấn II, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CHÂU STONE

Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NGK

Tên giao dịch: NGK., JSC

Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAVICO

Tên giao dịch: GIAVICO.JSC

Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Tên giao dịch: TAY BAC POWER INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM XE

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM XE

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM XE

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THUẤN LIÊN

Địa chỉ: Bản Mầu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT

Địa chỉ: Bản Hổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN PHÁT PT

Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LIÊN NẬM XE

Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT MN NẬM XE

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT MN HOA SEN

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT TH NẬM XE

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT TH BẢN MỎ

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UNT THCS NẬM XE

Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu