Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

CÔNG AN XÃ NẬM CẦN

Địa chỉ: Bản Phiêng Lúc xã Nậm Cần, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẠI THÀNH

Tên giao dịch: HTX ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN PHIÊNG LÚC

Địa chỉ: Bản Phiêng Lúc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG - CHI NHÁNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Bản Phiêng áng, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN PHIÊNG LÚC

Địa chỉ: Bản Phiêng Lúc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM CẦN

Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM CẦN

Địa chỉ: Bản Phiêng Núc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NẬM CẦN

Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM CẦN

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM CẦN

Địa chỉ: Bản Phiêng Lúc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu