Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Change title to update and save instantly!

CÔNG AN XÃ MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DÂU TÂY MƯỜNG PHĂNG ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: HTX DÂU TÂY MƯỜNG PHĂNG ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Bản Bua, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 1 MƯỜNG PHĂNG

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH XDDV&TM SỐ 1 MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: Bản Co Líu, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THU HƯỜNG MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ NGUYÊN GIÁP

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: Xã Mường phăng, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: Xã Mường Phăng, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON VÕ NGUYÊN GIÁP

Địa chỉ: xã Mường Phăng, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG PHĂNG

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG PHĂNG

Địa chỉ: xã Mường Phăng, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên