Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY SẢN VÀ NÔNG NGHIỆP KIM ĐÔNG

Tên giao dịch: HTX DVTS&NN KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TUYÊN MAI KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THẮNG

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH KIM SƠN

Tên giao dịch: BINH MINH KIM SON TRADING AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TIẾN NINH

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY SẢN VÀ NÔNG NGHIỆP KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH NB

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM TÂN

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIM SƠN-XÃ KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Kim Đông, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT ĐẠT

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Khu vực ngoài đê Bình Minh 2, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUANG ĐẠO

Địa chỉ: Khu vực ngoài đê Bình Minh 2, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ TIẾN HẢI

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VIMENSA

Tên giao dịch: VIMENSA CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐỨC HIẾU

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TIẾN ĐIỆP

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình