Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN MẬT

Tên giao dịch: HTX DVNN YÊN MẬT

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO LONG

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIẾN TRUNG

Tên giao dịch: HTX DVNN KIẾN TRUNG

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÌ CHÍNH

Tên giao dịch: HTX DVNN TRÌ CHÍNH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH KIÊN HƯNG PHÁT

Tên giao dịch: KIEN HUNG PHAT., LTD

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHƯƠNG HẰNG PV

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUYỀN ĐỨC

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Tên giao dịch: HOANG HUY INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY GẠCH QUANG HƯNG

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÈO CÓI BÌNH MINH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM BẢO NB

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TÚ

Tên giao dịch: MINH TU TRADING AND SERVICES MTV CO., LTD

Địa chỉ: Xóm 7B, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG LIÊN

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUỲNH

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

BẢO TÀNG TƯ NHÂN KIM CHÍNH

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT PHƯƠNG ANH

Tên giao dịch: VIET PHUONG ANH SOLAR ENERGY CO., LTD

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC HẢI SẢN KIM CHÍNH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÌ CHÍNH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN MẬT

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình