Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH 196

Tên giao dịch: HAI ANH 196 CO., LTD

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGÔ ÁNH QUANG

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO NGÂN

Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT GO

Tên giao dịch: THAI VIET GO LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TIẾN PHÁT

Tên giao dịch: HTX TIẾN PHÁT

Địa chỉ: Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PUCHA

Tên giao dịch: PUCHA LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NGUYÊN

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH BẰNG HUYÊN

Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN QUẢNG BÌNH

Tên giao dịch: BẢO TÍN QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỦY SẢN MINH QUANG - HẢI NINH

Tên giao dịch: HTX SXCB THỦY SẢN QUANG MINH

Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TẤN TÀI

Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ SXKD DVNNTT TẤN TÀI

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK THỰC PHẨM TRUNG TÂM

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM KHẢI HOÀN

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÍN MƯỜI

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH

Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TẤN

Tên giao dịch: CÔNG TY TMDV PHÚC TẤN

Địa chỉ: Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LINH HUỆ

Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ MUA BÁN, CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN VÂN HẢI NINH

Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THẾ LANH

Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình