Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG

Tên giao dịch: HTX NN ĐỒNG HƯỚNG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC KIM SƠN

Địa chỉ: Lô C4 ẵ C5 ẵ C6 ẵ C7, cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GIA PHÁT

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH ĐA KHOA AN VIỆT

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ NAM SƠN

Tên giao dịch: NAM SON LTD

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC KIM SƠN

Tên giao dịch: DREAM PLASTIC KIM SON CO., LTD

Địa chỉ: Lô C4 C5 C6 C7, cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DUY THÀNH - TẠI NINH BÌNH

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÂY TRE HÀ LINH

Tên giao dịch: HA LINH CO., LTD BR

Địa chỉ: Lô C4-1, Cụm công nghiệp Đồng Hướng phần mở rộng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SX TM KHANH HOA

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LONG NINH BÌNH

Địa chỉ: Lô A10, Cụm Công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MAY QUÝ DŨNG

Tên giao dịch: QUY DUNG GARMENT CO., LTD

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CHIỀU QUẾ

Địa chỉ: Xóm 16, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TỐ NHƯ

Tên giao dịch: TO NHU FOOD JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KIM SƠN-XÃ ĐỒNG HƯỚNG

Địa chỉ: Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CÓI LỤC BÌNH HUY HƯNG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV MASTER VINA ( NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHIẾU CÓI MAI LONG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH CHIẾU CÓI HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NAM&CO LONDON

Tên giao dịch: NAM&CO LONDON CO., LTD

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình