Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ - CHI NHÁNH BẾN PHÀ CÁT HẢI - PHÙ LONG

Tên giao dịch: CAT BA SUN LIMITED LIABILITY COMPANY CAT HAI PHU LONG FE

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ - CHI NHÁNH SUN WORLD

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VĂN PHONG

Tên giao dịch: VAN PHONG MATERIAL TRADING SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Trung (tại nhà ông Đoàn Hữu Trung), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ - CHI NHÁNH SUN WORLD CÁT BÀ

Tên giao dịch: CAT BA SUN LIMITED LIABILITY COMPANY - SUN WORLD CAT BA BRAN

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI QUỲNH

Tên giao dịch: MAI QUYNH CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn Chấn (tại nhà ông Tô Đức Niên), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÁT HẢI

Tên giao dịch: CAT HAI CONSTRUCTION LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ

Tên giao dịch: CAT BA SUN CO.,LTD

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI CÁT

Tên giao dịch: HAI CAT TRADICO

Địa chỉ: Thôn Đoài (nhà ông Nguyễn Văn Muốn), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ANH TÀI

Tên giao dịch: PHUC ANH TAI TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Đoài (tại nhà ông Nguyễn Văn Muốn), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG QUÂN

Địa chỉ: Thôn Đoài ( nhà ông Nguyễn Văn Hinh ), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LÊ DŨNG

Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG BÀI

Địa chỉ: Thôn Trưng, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng