Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ LONG DƯƠNG I

Tên giao dịch: HTX LONG DƯƠNG I

Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TÂY BẮC

Địa chỉ: Bản Hà Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BẢN GIANG

Tên giao dịch: HTX MÂY TRE ĐAN BẢN GIANG

Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ BẢN GIANG

Địa chỉ: Bản Nà Bỏ, Xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUANG MINH

Địa chỉ: Bản Hà Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦN NON BẢN GIANG

Địa chỉ: , Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS BẢN GIANG

Địa chỉ: Xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẠI PHƯƠNG

Tên giao dịch: HTX ĐẠI PHƯƠNG

Địa chỉ: Bản Bản giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN GIANG

Địa chỉ: Xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NAM LC

Địa chỉ: Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT UBND XÃ BẢN GIANG

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT VỪ A VÀNG

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT HOÀNG ĐÌNH TUÂN

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT DƯƠNG VĂN TOÀN

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT LƯU MẠNH CƯỜNG

Địa chỉ: xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT ĐẶNG THỊ CẬY

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT VŨ NGỌC ANH

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT NGUYỄN VĂN NAM

Địa chỉ: xã Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

UNT NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

Địa chỉ: xã Bản Giang - huyện Tam Đường, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

Địa chỉ: Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường, Lai Châu