Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG KHÔI

Địa chỉ: Số 520, Đường Lê Thánh Tông, Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN YÊN KHÁNH

Địa chỉ: Phố 1, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC LINH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số nhà 15, Đường Hồng Tiến, Phố 8, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÌNH MINH

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 99 Phố Trung Lân, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT NB

Địa chỉ: Số nhà 16 Khu phố 1b, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GƯƠNG KÍNH DOÃN KHANG

Địa chỉ: Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT SƠN ANH

Tên giao dịch: SON ANH E&C CO., LTD

Địa chỉ: Số 50, đường Khu Đông, phố Khu Đông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG

Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINASINO

Địa chỉ: Phố Khu Đông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TÀI NĂNG QUỐC TẾ UNICAM

Tên giao dịch: UNICAM SCHOOL

Địa chỉ: Số nhà 302, Phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XD - TM & DV TÂY TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: Số 133, đường Phạm Cự Lượng, phố 2, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KTS MAXPRO PHƯỢNG TUYẾN NB

Tên giao dịch: KTS MAXPRO PHUONG TUYEN NB., JSC

Địa chỉ: Số 267, phố 1B, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SHARE K

Tên giao dịch: SHARE K TRADE & SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: SN 84, phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG PHƯƠNG - PDL

Tên giao dịch: DONG PHUONG PDL SERVICES AND PRODUCTION TRADINH COMPANY LI

Địa chỉ: Số nhà 489, Phố 3, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN YÊN KHÁNH

Địa chỉ: TT Yên Ninh, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

THANH TRA HUYỆN YÊN KHÁNH

Địa chỉ: Thị trấn Yên Ninh, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH FC VIỆT ĐỨC

Tên giao dịch: FC VIET DUC COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phố Khu Đông, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP LINH ANH

Địa chỉ: Phố 4, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SẢN XUẤT SƠN VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH

Địa chỉ: Phố 5, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình