Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT

Tên giao dịch: THANH PHAT TSSTB CO.,LTD

Địa chỉ: Số 346 Đường Hà Sen, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHƯỢNG HỒNG

Tên giao dịch: PHUONG HONG TOURTRACO

Địa chỉ: Tổ dân phố 06 (nhà ông Hoàng Hải Thanh), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGỌC

Tên giao dịch: GIA LINH NGOC CO., LTD

Địa chỉ: Số 5 Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG AN BÌNH

Tên giao dịch: HOANG AN BINH CO., LTD

Địa chỉ: Số 4 Tổ dân phố Số 09, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC NGỌC ANH

Tên giao dịch: PHUC NGOC ANH CO., LTD

Địa chỉ: Số 14 Tổ 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LƯU GIA

Tên giao dịch: LUU GIA DI CO., LTD

Địa chỉ: Số 27 Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KHÁNH ĐẠT

Tên giao dịch: HOANG KHANH DAT CO., LTD

Địa chỉ: Số 12 Tổ dân phố Số 06, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC GIA PHÁT

Tên giao dịch: LOC GIA PHAT SERVICES CO., LTD

Địa chỉ: Số 18 Tổ 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐOÀN THANH

Tên giao dịch: DOAN THANH DEVELOPING SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 52 Tổ dân phố 17, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NGUYỄN HÙNG

Tên giao dịch: NGUYEN HUNG DEVELOPING SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 86 Tổ dân phố số 06, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ANH KHÔI

Tên giao dịch: ANH KHOI TRADING SERVICES TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 172 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH MANGO CÁT BÀ

Tên giao dịch: MANGO CATBA SERVICES TOURIST COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 2, tổ dân phố số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE PIECE TRAVEL TOUR

Địa chỉ: Số 10 tổ 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐỖ

Tên giao dịch: TRUONG DO SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 13 Tổ dân phố số 06, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG GIANG

Tên giao dịch: HOANG GIANG GENERAL SERVICES TRADING INVESTMENT COMPANY LIMI

Địa chỉ: Số 27 tổ dân phố số 17, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH AROMA VIỆT NAM

Tên giao dịch: AROMA VIETNAM TOSECO

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 (nhà ông Nguyễn Thành Trung), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THANH MAI HOÀNG PHÁT

Tên giao dịch: THANH MAI HOANG PHAT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 77 đường 1/4, tổ dân phố 12, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA

Tên giao dịch: BEKA TRAVEL CO.,LTD

Địa chỉ: 168 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CÁT HẢI

Địa chỉ: Số 6, tổ dân phố 4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG MAI HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: HONG MAI HAI PHONG TRADICO

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, (nhà bà Nguyễn Thị Hồng Mai), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng