Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ GIA WINDOW

Tên giao dịch: VU GIA WINDOW.,LTD

Địa chỉ: Số 311 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI MINH LONG

Tên giao dịch: MINH LONG TRADING AND LOGISTICS SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 101 Tập Thể Dãy C/92 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAITUN

Tên giao dịch: HAITUN CO., LTD

Địa chỉ: Số 130 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GOLDTIMES

Tên giao dịch: GOLDTIMES CO.,LTD

Địa chỉ: Số 4 /85 /33 /112A Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIA HUY

Tên giao dịch: GIA HUY DEVELOPMENT TRADING AND TRANSPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 6/43/136 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGUYÊN DOOR

Tên giao dịch: TRUONG NGUYEN DOOR CO.,LTD

Địa chỉ: Số 7 Ngõ 95 Đường Vạn Mỹ, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỨC THỊNH

Tên giao dịch: DUC THINH INVESTMENT SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 103A Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP SUMITOMO

Tên giao dịch: SUMITOMO SSTI CO., LTD

Địa chỉ: Số 158 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUYẾT NAM

Tên giao dịch: TUYET NAM SERVICES AND TRADE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 6/98 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG TRƯỜNG

Tên giao dịch: HUNG TRUONG IMEXTRACO

Địa chỉ: Số 328 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRÍ TUỆ VIỆT

Tên giao dịch: TRI TUE VIET SERVICES EDUCATION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 1/1/50 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BAOJUN VIỆT NAM

Tên giao dịch: BAOJUN VIET NAM COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BMH

Tên giao dịch: BMH

Địa chỉ: Số 230 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ BẾN THÀNH HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: BEN THANH HAI PHONG TOURIST

Địa chỉ: Số 8/3/190 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN HẢI NAM

Tên giao dịch: TAN HAI NAM JSC

Địa chỉ: Số 73 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ENTERVINA

Tên giao dịch: ENTERVINA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 17/6/47 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ SKS

Địa chỉ: Số 164 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY YẾN

Tên giao dịch: HUY YEN TRACO., LTD

Địa chỉ: Số 1 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỨC HOLDING

Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 226 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng