Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN TOÀN HẢI NAM

Tên giao dịch: HNS CO.,LTD

Địa chỉ: Số 122A/256 Lê lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THÀNH

Tên giao dịch: DUC THANH TRA-JSCO

Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG

Tên giao dịch: PHUONG HOANG,. TJSC

Địa chỉ: Số 64/239 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: CMC HAI PHONG

Địa chỉ: Số 301 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - TRANG TRÍ NỘI THẤT THANH HỒNG

Địa chỉ: Số 435 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUẤN

Địa chỉ: Số 375 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Số 306 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Tên giao dịch: CTI CO.,LTD

Địa chỉ: Số 41 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN KIM LONG

Tên giao dịch: TAN KIM LONG LIMITED COMPANY

Địa chỉ: Số 271 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH ĐẠI CHÚNG

Tên giao dịch: DAICHUNG AGENTCY & SURVEYPTE

Địa chỉ: Số 214 Lê Lợi,, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀU THỦY VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: HAIPHONG SHIPTECH-DAS

Địa chỉ: Số 206D Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 1/212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI-CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI LÊ LỢI

Địa chỉ: Số 210 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Tên giao dịch: INTRACO

Địa chỉ: Số 210 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ NGÔ QUYỀN

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: Số 212 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ XÍ NGHIỆP TẬP THỂ THƯƠNG BINH QUANG MINH

Địa chỉ: Số 280 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU

Địa chỉ: Số 363 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng