Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Tên giao dịch: QUANG VINH TRADE DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 297 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAO Á VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂM LOAN

Tên giao dịch: TAM LOAN TRANTRACO

Địa chỉ: Số 78 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DASOM

Tên giao dịch: DASOM TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 126/239 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VƯƠNG HƯNG

Địa chỉ: Số 227 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH CHIẾN

Tên giao dịch: THANHCHIEN CO.,LTD

Địa chỉ: Số 17/239 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HÂN

Tên giao dịch: THANH HAN TEC.,LTD

Địa chỉ: Số 241 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC PHONG

Tên giao dịch: DUC PHONG CONSTRACO

Địa chỉ: Số 111 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG TRƯỜNG

Tên giao dịch: TRUNG TRUONG TRANSPORT TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 4/12 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NT

Tên giao dịch: NT CONSCO

Địa chỉ: Số 280 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ THÀNH

Tên giao dịch: TO THANH SERTRACO

Địa chỉ: Số 76 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH GIANG

Tên giao dịch: MINH GIANG TRASECO.,LTD

Địa chỉ: Số 220 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÒNG TUYẾT

Địa chỉ: Số 82/275 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÚC AN TÂM

Tên giao dịch: PAT TRANTRACO

Địa chỉ: Số 79/389 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT TÂN

Địa chỉ: Số 202 phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂM ĐỨC THÀNH

Tên giao dịch: TDT TRANTRACO.

Địa chỉ: Số 79/389 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ CƯỜNG THỊNH

Tên giao dịch: CUONG THINH PETEC., JSC

Địa chỉ: Số 17 phố Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG HƯỜNG

Địa chỉ: Số 71/31 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADO

Tên giao dịch: SEADO

Địa chỉ: Số 255 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ HOÀ

Tên giao dịch: LE HOA TRASECO.

Địa chỉ: Số 167 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng