Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Change title to update and save instantly!

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: SN 22 - Tổ dân phố 1 - Phường Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH TUẤN

Địa chỉ: Số nhà 517, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN NGỌC OANH

Tên giao dịch: DNTN TVTK&XD ĐOÀN NGỌC OANH

Địa chỉ: Số nhà 127, Tổ dân phố 2, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI Ô TÔ 7-5 ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ 7-5 ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 452, Tổ dân phố 20, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 226

Tên giao dịch: RJSCO 226

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SỐ 19

Địa chỉ: Số nhà 63A - phố 14, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: TDP 12, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN (TÊN CHÍNH THỨC: CÔNG TY XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN)

Tên giao dịch: PETROLIMEX DIENBIEN

Địa chỉ: Số nhà 89, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THUỶ NÔNG ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 38, Tổ dân phố 2, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: DNTN XD SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 491, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SXVL&XD ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 19, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 448, Tổ dân phố 8, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 2 ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ 2 ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 189, Tổ dân phố 11, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ĐIỆN BIÊN

Tên giao dịch: CÔNG TY CP IN ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 489, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BEMES

Tên giao dịch: BEMES CORP

Địa chỉ: Số 514, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên