Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH BLUE PACIFIC VIETNAM

Tên giao dịch: BLUE PACIFIC VIETNAM

Địa chỉ: Số 14 Dãy 13 Gian, Ngõ 83 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHÔN BẰNG

Tên giao dịch: KHON BANG CO.,LTD

Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP HẢI PHÒNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 131 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BEEHIVES STUDIO

Tên giao dịch: BEEHIVES STUDIO CO., LTD

Địa chỉ: Số 10/4A/28 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THI CÔNG ĐÁ GRANITE ĐỨC ANH

Tên giao dịch: DUC ANH CONSTRUCTION GRANITE STONE CO.,LTD

Địa chỉ: Số 7/8/37 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ACE GIA NGUYỄN

Tên giao dịch: GIA NGUYEN ACE CO.,LTD

Địa chỉ: Số 14Đ22 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂN LONG

Địa chỉ: Số 73 đường Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TÂM PHÚC

Tên giao dịch: TAM PHUC TRADITIONAL MEDICINE AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 5/2 Văn Cao, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Á ĐÔNG

Tên giao dịch: A DONG INDECO.,JSC

Địa chỉ: Số 27 D37 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI DUYÊN

Tên giao dịch: HAI DUYEN TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA HÒA AN

Tên giao dịch: GIA HOA AN TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC LÂM

Tên giao dịch: PHUC LAM GENERAL TRADING INVESTMENT CO., LTD

Địa chỉ: Số 206 Đ2 đường Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA CÔNG MINH

Tên giao dịch: CONG MINH CULTURE.,LTD

Địa chỉ: Số 38 Đ41 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT

Tên giao dịch: HOA PHAT TRADING SERVICES MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 20 tập thể Công Trường, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH QUANG ANH

Tên giao dịch: QUANG ANH BI CO., LTD

Địa chỉ: Số 2 Văn Cao, đường Mương An Kim Hải, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QT

Tên giao dịch: QT CONSTRUCTION DEVELOPMENT AND TRADING SERVICES JOINT STOCK

Địa chỉ: Số 3B/D30 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TRUNG ĐỨC TOÀN

Tên giao dịch: TRUNG DUC TOAN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI DUYÊN

Tên giao dịch: HAI DUYEN TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOÀNG QUÂN

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THẢO NGUYÊN

Tên giao dịch: THAO NGUYEN TTC

Địa chỉ: Số 3Đ8 Đổng Quốc Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng