Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MTV LONG PHỤNG VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH GIA HỘI

Địa chỉ: Thôn Minh Nội, Xã Gia Hội, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH HIỀN YB

Tên giao dịch: BINH HIEN YB IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Đồng Mận, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUÂN SƠN YÊN BÁI

Địa chỉ: Khu 10a, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI PHÁT GROUP

Địa chỉ: Thôn Nậm Tục, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG YB

Địa chỉ: Thôn Chùa 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO LỘC VĂN CHẤN

Tên giao dịch: DNTN BAO LOC VAN CHAN

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Sơn, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO TRANG VĂN CHẤN

Tên giao dịch: DNTN BAO TRANG VAN CHAN

Địa chỉ: Thôn Hùng Thịnh, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC LINH VĂN CHẤN

Tên giao dịch: DNTN NGOC LINH VAN CHAN

Địa chỉ: Tổ dân phố Phiêng 1, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO CHÂU VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHUNG THIỆN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Phiêng 2, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG LIÊN SƠN

Tên giao dịch: HTX HOANG LIEN SON

Địa chỉ: Thôn Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH NÔNG TRẠI CHÈ HỮU CƠ LIEN SHAN SUỐI GIÀNG

Tên giao dịch: LIENSHAN FARM

Địa chỉ: Thôn Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH RƯỢU QUÊ VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Phiêng 1, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

THANH TRA HUYỆN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái