Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Tam Đường, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: , Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HỒNG TRÀ WONDER

Địa chỉ: Bản Nậm Tường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ONG VÀNG

Địa chỉ: Bản Hon, xã bản Hon, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CHI NHÁNH BƯU ĐIỆN HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

BƯU ĐIỆN HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN KIẾN HƯNG

Địa chỉ: Bản Sân Bay, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TIẾN MẠNH

Tên giao dịch: HTX NN-DV TIEN MANH

Địa chỉ: Bản Bãi Bằng, Xã Giang Ma, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG TÂM

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ KHUN HÁ

Địa chỉ: Bản Thèn Thầu, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Bản Hưng Bình, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THANH

Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG NORCEM YÊN BÌNH TẠI LAI CHÂU

Tên giao dịch: NORCEM YENBINH CEMENT JOINT STOCK COMPANY IN LAICHAU

Địa chỉ: Bản Thẳm, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

Tên giao dịch: HTX NN-TS

Địa chỉ: Bản Thống Nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TÍN TẠI LAI CHÂU

Tên giao dịch: CHI NHANH CONG TY TNHH MTV MINH TIN TAI LAI CHAU

Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BEEFOODS

Tên giao dịch: BEEFOODS

Địa chỉ: Bản Thống Nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH LƯỢNG

Địa chỉ: Bản Toòng Pẳn, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MV

Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NẬM MỞ

Địa chỉ: Bản Chu Va 8, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HÙNG ĐỨC

Địa chỉ: Bản Cò Lá, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ QUÝ

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu