Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

Change title to update and save instantly!

BQLDA QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2 NẬM NHÙN

Địa chỉ: 77, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

PHÒNG NỘI VỤ HUYÊN NẬM NHÙN

Địa chỉ: 1111, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NẬM NHÙN

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG LÊ LỢI

Địa chỉ: Trung tâm thị trấn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẰNG GIANG

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN NẬM NHÙN LAI CHÂU

Tên giao dịch: AGRIBANK CHI NHANH HUYEN NAM NHUN LAI CHAU

Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT NẬM NHÙN

Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NẬM NHÙN

Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT NẬM NHÙN

Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NẬM NHÙN

Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ,XÂY DỰNG,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM VIÊN

Địa chỉ: Bản Pá Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN LÂM HUYỆN NẬM NHÙN

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN

Tên giao dịch: HLS STONE., JSC

Địa chỉ: Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU

Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XD - TM THUẬN THÀNH AN

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA NGÔI SAO TÂY BẮC

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÁT

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu