Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Mường Chà, Điện Biên

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ MACCA HUỔI MÍ

Tên giao dịch: HTX HUOI MI

Địa chỉ: Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

Tên giao dịch: HTX THUAN PHAT

Địa chỉ: Bản Nậm Chim, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Điện Biên

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ÁNH ĐÔNG NEW TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 82, tổ dân phố 1, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MMA-6789

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MMA-6789

Địa chỉ: Bản Mường Mươn 2, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HUỔI CHUA

Tên giao dịch: HTX HUOI CHUA

Địa chỉ: Bản Huổi Chua, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số nhà 18, Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ LINH HÀ TĨNH

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ THỊNH VƯỢNG

Tên giao dịch: CHI NHANH HTX THINH VUONG

Địa chỉ: Bản Hin 1, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH ANH JSC CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NAM DƯƠNG

Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY TIÊN ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 46 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Số 74 - TDP 03, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC MA THÌ HỒ

Địa chỉ: Bản Nậm Chim, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG TÙNG

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SÁ TỔNG

Địa chỉ: Bản Phi 2, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố số 03, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN NẬM MỨC 2

Tên giao dịch: NAM MUC 2 HYDROPOWER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Nhà ông Điêu Chính Định, Bản Nậm Nèn, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC MƯỜNG CHÀ - MƯỜNG LAY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHÔI

Tên giao dịch: MINH KHOI BUILDING AND DEVELOPING CO.,LTD

Địa chỉ: Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Lèng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên