Huyện Minh Long

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP XÃ LONG MÔN

Tên giao dịch: HTX DICH VU NONG - LAM NGHIEP XA LONG MON

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ANH QUÂN CENTRAL

Địa chỉ: Thôn Sơn Châu, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG - LÂM NGHIỆP THÀNH TIẾN

Địa chỉ: Thôn Hà Bôi, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MINH LONG THÀNH

Tên giao dịch: MINH LONG THANH COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Thượng Đố, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẢI HÀO

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH CÔNG

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MTV XD TM DV TH THANH CONG

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH NHẤT MINH KHANG

Tên giao dịch: NHAT MINH KHANG COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Thượng Đố, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG

Tên giao dịch: DAI DUONG TECH APP

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HƯNG VƯỢNG

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MTV XD & TV HUNG VUONG

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN CƯỜNG THỊNH

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MTV XAY DUNG VA TU VAN CUONG THINH

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ XÂY DỰNG THIỆN NGÂN

Tên giao dịch: CONG TY TNHH TV GS & XD THIEN NGAN

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀO HƯNG MINH LONG

Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh Hữu, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP XÃ THANH AN

Địa chỉ: Thôn Công loan, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN MINH LONG

Địa chỉ: Mai Lãnh Hữu, Xã Long Mai, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒNG THỊNH

Tên giao dịch: CONG TY TNHH MTV DONG THINH

Địa chỉ: Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MINH LONG

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT-CCT MINH LONG

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT-CCT MINH LONG

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi