Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

Change title to update and save instantly!

UNT 1 - UBND XÃ YÊN QUANG

Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân xã Yên Quang, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ PHÚC TIẾN

Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - XÃ DÂN HÒA

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ HỢP THỊNH

Địa chỉ: Xóm Tự do, Xã Hợp Thịnh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ PHÚ MINH

Địa chỉ: Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ DÂN HẠ

Tên giao dịch: UNT 1 - UBND XA DAN HA

Địa chỉ: Xóm Nút, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ MÔNG HOÁ

Địa chỉ: Bãi Nai, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ ĐỘC LẬP

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

UNT 1 - UBND XÃ HỢP THÀNH

Địa chỉ: Xóm Ngọc Xạ, Xã Hợp Thành, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN BÌNH TÂY BẮC

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Vinh, xóm Ao Trạch, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GỖ TÂY BẮC

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Chí Lừng, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

PHÒNG DÂN TỘC

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LINH

Địa chỉ: Biệt thự Hoa Trau, xóm Gò Bùi, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ NỘI XANH

Tên giao dịch: GREEN HA NOI JSC

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Khiên, xóm Ao Trạch, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN DUYÊN

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU MỚI TẠI HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Xóm Dụ 5, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TRANG HB

Địa chỉ: Xóm Đồng Giang, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU 199

Địa chỉ: Khu Pheo, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SAN NAM HÒA BÌNH

Địa chỉ: , Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

TỔ HỢP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN LÂM SẢN CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KỲ SƠN

Địa chỉ: Dân hạ, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình