Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH MINH LONG - CAO BẰNG

Tên giao dịch: MINH LONG COMPANY - CAO BANG

Địa chỉ: xóm Lũng Đa, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN AN PHÚ

Tên giao dịch: AN AN PHU CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm Bản Thang, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HTP CAO BẰNG

Tên giao dịch: HTP CAO BANG CONSTRUCTION AND RURAL DEVELOPMENT CO., LTD

Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN XANH TNN

Địa chỉ: Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIM KHẢI CAO BẰNG

Tên giao dịch: KIM KHAI CAO BANG

Địa chỉ: Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG LUYẾN

Tên giao dịch: HTX NN HOANG LUYEN

Địa chỉ: Bản Khu, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT THỊ HOA

Địa chỉ: Pò Măn, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT THỊ HOA

Tên giao dịch: HTX NN TOAN PHAT THI HOA

Địa chỉ: Pò Măn, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÍ BÌNH

Địa chỉ: Xóm Huyền Du, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BẮC KIM

Tên giao dịch: BAC KIM CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm Đồng Thuận, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH VINH KIÊN CAO BẰNG

Địa chỉ: Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NGỌC CHIẾN

Địa chỉ: Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG CAO BẰNG - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ Á ÂU

Địa chỉ: Xóm Đông Mu, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

ĐỘI CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH HUYỆN HẠ LANG

Địa chỉ: , Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Nà Kéo, Xã Thống Nhất, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HẠ LANG

Địa chỉ: TT.Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN BỐC XẾP HÀNG HÓA LÝ VẠN - CAO BẰNG

Địa chỉ: Xóm Lý Vạn, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH

Địa chỉ: Xóm Tổng Nưa, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẠ LANG

Địa chỉ: TT.THanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng