Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Change title to update and save instantly!

HỢP TÁC XÃ THỦY NGUYÊN

Tên giao dịch: HTX THUY NGUYEN

Địa chỉ: Thôn Khuổi Cò, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH ĐẠI BẮC KẠN

Tên giao dịch: HTX NSS DAI BAC KAN

Địa chỉ: Thôn Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH GREEN TECH

Tên giao dịch: HTX GREEN TECH

Địa chỉ: Thôn Nà Lìu, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ CƯ TIÊN

Tên giao dịch: HTX CU TIEN

Địa chỉ: Thôn Pác Thiên, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ QUÝ HỢP

Tên giao dịch: HTX QUY HOP

Địa chỉ: Thôn Bản Mèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ THIÊN ĐỨC

Tên giao dịch: HTX THIEN DUC

Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TUẤN HÀ

Tên giao dịch: HTX XD TUAN HA

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH LÂM BẮC KẠN

Địa chỉ: Thôn Nà Ngàng, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NGỌC KHOA

Tên giao dịch: HTX NGOC KHOA

Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ THỊNH ĐỀ

Tên giao dịch: HTX THINH DE

Địa chỉ: Thôn Nà Váng, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Tên giao dịch: HTX NN BINH MINH

Địa chỉ: Thôn Bản Luông, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OBK

Tên giao dịch: OBK CO ., LTD

Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ LỤC BÌNH

Địa chỉ: Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 88

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 999

Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒNG PHÁT

Tên giao dịch: HTX NONG NGHIEP HONG PHAT

Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VLXD SUỐI VIỀN

Địa chỉ: Thôn Khuổi Thiêu, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH HƯNG BK

Tên giao dịch: THANH HUNG BK TRADING SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ BẢN ĐÔN

Tên giao dịch: HTX BAN DON

Địa chỉ: Thôn Bản Chiêng, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DIỆU ANH BẮC KẠN

Địa chỉ: Thôn Nà Rào, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn