Huyện Bạch Long Vĩ

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Change title to update and save instantly!

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BẠCH LONG VỸ

Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Khu dân cư số 2, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T.Đ.A - CHI NHÁNH BẠCH LONG VĨ

Tên giao dịch: T.D.A ET., JSC - BLV

Địa chỉ: Khu 2 (tại nhà ông Đào Trọng Thắng), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Huyện Bạch Long Vĩ, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN CƯỜNG THỊNH

Tên giao dịch: CUONG THINH LOGISTICS SERVICE AND TRADE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 ( Nhà Bà Đồng Thị Tuyết ), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XĂNG DẦU THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Khu dân cư số 3, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP LỆ CHUYỂN

Tên giao dịch: LE CHUYEN COMPANY

Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Lê Văn Chuyển), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN

Địa chỉ: khu dân cư số 2, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Khu I, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU HUYỀN

Tên giao dịch: HIEU HUYEN CO.,LTD

Địa chỉ: Khu dân cư số 3 (tại nhà ông Trịnh Văn Vương), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH LUẬN

Tên giao dịch: BINH LUAN PRIVATE ENTERPRISE

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Vũ Đình Luận), Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CCT BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH ĐÀO

Tên giao dịch: ANH DAO TRANSPORT AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 6 nhà C6, khu Thanh niên xung phong, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CHI CỤC THUẾ HUYỆN BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐỨC HÙNG CƯỜNG

Địa chỉ: Khu dân cư số 2 (tại nhà ông Đặng Văn Bảo), Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

TRẠM ĐIỆN GIÓ BẠCH LONG VỸ

Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ -, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẠCH LONG

Tên giao dịch: BACH LONG JSC

Địa chỉ: Huyện Đảo Bạch Long Vĩ, Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN PHƯƠNG

Địa chỉ: Khu Dịch vụ hậu cần - Đảo Bạch Long vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

TRẠM ĐIỆN GIÓ BACH LONG VỸ

Địa chỉ: Huyện đảo Bạch Long Vỹ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VĨ

Địa chỉ: Đảo Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng