Bài viết > Bài viết mới

Có điều kiện gì để thành lập công ty cổ phần?

Việc thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần đều phải tuần thủ đúng theo quy định của luật pháp. Vậy Có điều kiện gì để thành lập công ty cổ phần.

Xem tiếp

Thành lập công ty cần lưu ý những điều gì?

Thành lập công ty cần lưu ý những điều gì, nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thành lập doanh nghiệp hay thành lập công ty TNHH hiện nay

Xem tiếp

Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất

Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất. Để có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, các bạn cần chuẩn bị những bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép kinh doanh.

 

Xem tiếp

Quy định về luật pháp khi thành lập doanh nghiệp

Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay, thành lập doanh nghiệp đang là cái đích của nhiều đơn vị hay cá nhân hướng đến tuy nhiên trong những bước thành lập doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ nhiều về những điều luật khi thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Xem tiếp

Để khởi nghiệp thành công cố gắng bao nhiêu là đủ?

Suy nghĩ “chỉ cần mỗi ý tưởng độc đáo là đủ” có thể khiến bạn thật bại. Tất nhiên không ai phủ nhận tầm quan trọng của ý tưởng kinh doanh của bạn, nhưng nó chỉ mới là điều kiện cần.

Xem tiếp

Thành công hơn trong Startup, tại sao không?

Để thành công trong Startup không hẳn là chuyện quá khó, điều quan trọng là người sáng lập phải có khả năng hiểu, thừa nhận và khắc phục những hạn chế của mình.

Xem tiếp