Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất

Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất. Để có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, các bạn cần chuẩn bị những bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép kinh doanh. 

 

Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trước tiên các bạn cần hiểu doanh nghiệp tư nhân là gì?

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Quy trình thành lập

Bước 1: Người thành lập hoặc người đại diện nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nhận khi

 • Có đủ giấy tờ theo quy định
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 • Chú ý: Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trên đây là Những bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản nhất hy vọng đã giúp các bạn tháo gỡ được những vướng mắc trong quá trình thành lập doanh nghiệp hay thành lập công ty.

 


Bình luận

Change title to update and save instantly!