Bài viết > Bài viết mới

Tài liệu hướng dẫn tổ chức, cá nhân (cơ quan chi trả) thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tài liệu này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho các  cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoa hồng đại lý xổ số, bảo hiểm và các hoa hồng bán hàng, dịch vụ khác, thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quền thương mại, trúng thưởng và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú có trách nhiệm phải quyết toán thuế TNCN năm 2017, hoặc khai quyết toán thuế TNCN nộp chậm, điều chỉnh cho các kỳ tính thuế 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Xem tiếp

Tài liệu hướng dẫn cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tài liệu này áp dụng đối với các cá nhân thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế 2017 hoặc khai quyết toán thuế TNCN nộp chậm, điều chỉnh cho các kỳ tính thuế 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Xem tiếp

Quy định về luật khi thành lập công ty cổ phần

Trước khi thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần thì trước hết các đơn vị cần phải biết những quy định gì về luật. VinaBiz xin chia sẻ một số Quy định về luật khi thành lập công ty cổ phần.

Xem tiếp

Thành lập công ty xong cần làm những gì?

Để giúp các đơn vị giải quyết những vướng mắc sau khi đã thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH, VinaBiz xin chia sẻ bài viết Thành lập công ty xong cần làm những gì.

Xem tiếp

Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì?

Trước khi thành lập công ty, các đơn vị cần chú ý về những điều kiện, quy trình hay những thủ tục trước khi thành lập công ty. Sau đây VinaBiz xin giới thiệu Thành lập doanh nghiệp cần có thủ tục gì.

Xem tiếp

Hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Ngoài hình thức thành lập công ty hay thành lập công ty TNHH ra, trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thực hiện như thế nào

Xem tiếp