Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Xác định chi phí lương hợp lý?

Ngày gửi: 15:22:42 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chi phí mua đồ dùng phục vụ cán bộ nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN và có được áp dụng mức thuế suất 0% không?

Ngày gửi: 15:21:26 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN?

Ngày gửi: 15:19:48 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Điều kiện và thủ tục các khoản nợ được xóa nợ? Khoản tổn thất có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?Điều kiện và thủ tục các khoản nợ được xóa nợ? Khoản tổn thất có được tính

Ngày gửi: 08:34:03 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Nợ thuế Thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có cần phải kê khai chi phí hoa hồng vào phụ lục nào trong quyết toán thuế TNDN không?

Ngày gửi: 08:31:31 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Ngày gửi: 08:26:19 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN?

Ngày gửi: 08:24:29 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai?

Ngày gửi: 15:06:38 17/07/2016 | 

Kê khai thuế HTKK - hỗ trợ kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Triển khai nộp biểu mẫu CTT25/AC qua mạng?

Ngày gửi: 15:05:14 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Hóa đơn iHTKK - khai thuế qua mạng

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

DN làm theo QĐ số 48 có phải kê khai trên 3.3.6 không? Phát hiện BCTC 2014 sai có thể làm lại và nộp không? Nội dung liên quan đến mục B4 (Kê khai Thuế TNDN)

Ngày gửi: 15:03:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Báo cáo tài chính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Ngày gửi: 15:02:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Giải thích rõ quy định tại công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016?

Ngày gửi: 15:00:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 còn hiệu lực không?

Ngày gửi: 14:59:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trong năm 2015 chưa đăng ký được MST, đến tháng 2 năm 2016 mới có MST, như thế thì khi QTT TNCN năm 2015, có được tính giảm trừ bản thân không?

Ngày gửi: 14:58:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản tiền cho cán bộ đơn vị đi học nước ngoài vẫn được chi trả, đơn vị quyết toán như thế nào?

Ngày gửi: 14:57:21 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!