Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 2:54:10 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 14:54:35 17/07/2016

Trường hợp công tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng và có thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế theo mức 10% trước khi chi trả cho cá nhân.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!