Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Trong thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi có được trích khấu hao không?

Công ty tôi có một dây truyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, do dây truyền đã sử dụng nhiều năm chưa được bảo dưỡng. Năm 2016, để đảm bảo sản xuất các mặt hàng đạt chất lượng cao, công ty đang tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền này. Xin hỏi trong thời gian sửa chữa dây truyền này có được trích khấu hao không?

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 11:31:13 15/01/2017

Theo quy định tại Khoản 2.2, Điều 4, Thông tư số 96 của Bộ Tài chính thì trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao đó tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì trong thời gian Công ty bạn tạm dừng sản xuất 6 tháng để sửa chữa, bảo dưỡng dây truyền sản xuất vẫn được trích khấu hao theo quy định.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!